Playable (af Bettina Lamm, René Kural, Anne Wagner)

Playable (af Bettina Lamm, René Kural, Anne Wagner)

148,00 DKK

Vejl. udsalgspris 148,00 DKK


Lagerstatus: På lager
stk.

Storbyen har altid været en scene, men i de seneste år har scenen fået ‘et twist’ med kæmpe­møbler, pilskæve boldbaner og urbane skattejagter. Også ude i landskabet er der blevet vendt op og ned på tingene med skovskulpturer, kunstige strande og tårne af drivtømmer.

 

I "Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum" rettes projektøren mod den mangfoldige ‘bevægelseskunst’, der har sat strøm til det offentlige rum. Som scenografier kan landskabsrum, byinventar og samtidskunst understøtte vores muligheder for at mødes, opleve, sanse og lege. Med inviterende former, stemning og poesi, men også via udfordrende overraskelseselementer og drilsk provokation, er de med til at udforske og rammesætte sociale dynamikker.

 

Bogen tager pulsen på ‘bevægelseskunsten’. Den går helt tæt på udvalgte eksempler på kunst, design og arkitektur, som i bogstavelig forstand drager os ind i en leg med vores omgivelser. Eksemplerne repræsenterer samtidig nye æstetikker og formudtryk i det offentlige uderum.

 

"Playable" præsenterer 24 internationale værker og projekter, der alle på forskellig vis gør vores uderum mere engagerende og legende.

 

I seks tematiske kapitler undersøges og diskuteres disse spørgsmål: Hvad karakteriserer de aktiverende installationer? Hvad gør de ved landskabet? Hvad gør de ved byen, og hvad gør de ved os?

Bogen er til inspiration for alle, der vil være med til at udforme og ­diskutere rammerne for vores udeliv.

 

Indhold: Landskabet som værk - værket som landskab (Himmelstræbende drivtømmer (Nimis, Höganäs, Sverige), Industrihavnene råstoffer som skulpturelt landskabsrum (Legelandskab af træ og sand, Køge, Danmark), Monokromt relief (Jardin d'émail, Otterlo, Holland), Perceptionsteater i landskabsskålen (Site of reversible Destiny, Gifu, Japan), Surfing Architecture (Yokohama International Port Terminal, Yokohama, Japan), Bevægende "land art" XL (Moerenuma Park, Sapporo, Japan)) - Fra Folly til Playterminal - aktiverende parkinstallationer (Bevægende kunst "langt ud‘ i skoven" (Naturrum Skovsnogen, Døvling Meldgaard Skov, Danmark), Vilde farver i skovens dyb (Primary Structure, Knislinge, Sverige), Megaform bryder græsfladen (La Bicyclette Ensevelie, Paris, Frankrig), Røde fikspunkter i parklandskabet (Playterminaler, Potsdam, Tyskland)) - Fra norm til form (Kreativ indlevelse i uvante rammer (Basketballfeld 3D2 & Basketballfeld 2, München, Tyskland), Aktiverende terrænformer og selvbyggede monumenter (Bakkelandskab, København, Danmark), Inkluderende dogmearkitektur (Ringeskoven, Gyngeskoven og Pæleskoven, København, Danmark), Flydende bevægelsesmønstre (Pukkelboldbane, Malmø, Sverige) - Abstrakte strukturfelter - mellemrum som pladsrum (Fra fontæne til sprayground - stencirkel i vanddis (Tanner Fountain, Harvard University, Massachusetts, USA), Hvide lianer under halvtaget (Rebskoven/Under halvtaget, København, Danmark), Mellem søjleorden og postmoderne bolsjestriber (Les Deux Plateaux / De to plateauer, Paris, Frankrig), Svajende strengeleg (Penetrable, Los Angeles, USA)) - Forvandlede redskaber - Byens elementer på spil (Aktivt møbel mellem kunst og corporate identity (Enzis, en serie af møbelobjekter, Wien, Østrig), Skulpturelt megalegetøj i berlinsk digelandskab (Vipper i Tilla-Durieux-Park, Berlin, Tyskland), Svingninger mellem øst og vest (Gynger i Mauerpark, Berlin, Tyskland)) - Spor i byen (Byens mellemrum - kropsskulpturer som rumlige sensorer (Bodies in Urban Spaces, København, Danmark), Det rum(me)lige hegn - byggepladsen som kuratorisk bagvæg (Kunstinstallationer på og ved udvalgte strækninger af metroens byggepladshegn, København, Danmark), Huler og huller i byens sprækker (Holes, huts and Hidings, Stockholm, Sverige)).

 

Hæftet, ca. 21 x 22,5 cm. 2015. Bogen er på 184 sider og indeholder mere end 200 farvebilleder af bevægelsesinstallationerne i by og landskab.

Billedet på bogens forside er taget i Mauerpark i Berlin (Foto: Rolf Zöllner)

 

Ph.d. Bettina Lamm er landskabsarkitekt MAA og lektor ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Hendes forskning kredser om samspillet mellem det byggede miljø og det levede liv i det offentlige uderum. Gennem teori og praksis undersøger hun, hvordan midlertidige interventioner og kunstæstetiske strategier kan genfortolke byens restarealer gennem nye oplevelseslag. I 2012 var Bettina Lamm medkurator på udstillingen Urban Play i Søndre Havn, Køge, hvor stedsspecifikke installationer iscenesatte industrihavnens transformationsproces. Hun er fungerende fagdommer og har været rådgiver på en lang række byudviklingsprojekter med fokus på omdannelse, leg og involvering.

 

Ph.d. René Kural er lektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) samt selvstændig praktiserende arkitekt med René Kural Tegnestue. Siden 1996 har han været involveret i forsknings-, formidlings-, rådgivnings- og udviklingsopgaver for danske og udenlandske kommuner, arkitekttegnestuer, styrelser og fonde. René Kural er forfatter til syv bøger og har bidraget med et stort antal artikler og kronikker om aktiverende byplanlægning, byrum, landskab og arkitektur til danske og internationale magasiner, antologier og aviser. Han har forelæst i Asien og hovedparten af nationerne i Europa og Norden – senest som gæsteprofessor på Tokyo Institute of Technology og på Tokyo University of Science. I 2013 modtog han den Olympiske Komités (IOC/ IAKS) bronze for Herning Fodboldeksperimentarium i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter.


Anne Wagner er arkitekt og ph.d.-studerende ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Hun har flere års erfaring fra praksis og forskning i rekreative og aktive byrum og de relaterede byudviklingsprocesser. Hendes aktuelle forskningsfelt er omdannelsesprocesser i byens landskaber og byrum. Forskningen bygger på erfaringer fra praksis og undersøger spændingsfeltet mellem midlertidig arealanvendelse og langsigtede visioner og strategier for byudvikling. Fokus er især på offentlige byrum i forandring. Projekter, der afprøver kreativ (gen)anvendelse af restarealer, tidligere industriområder og andre byområder, spiller her en stor rolle for fremvæksten af nye rumtyper- og praksisser i de fælles åbne byrum.